Skip to content

Nieuwsbrieven

Bijgaand de lijst met de N.A.W. gegevens van de leden. De lijst is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door leden en mag niet extern worden verspreid. De adreslijst wijzigt continu. Deze lijst bevat de gegevens per 1 november 2023. ledenlijst-2023-2024 (1)

Onlangs hebben onder leiding van Jan Sonneveld ons clublied nog een keer gezongen. Niet iedereen bleek tekst vast. Vandaar dat we - met dank aan Aad Troost - de tekst onderstaand publiceren. clublied Societeit Intimus

ledenbrief nr. 3 31 oktober 2021

ledenbrief nr. 2 7 september 2021.docx

ledenbrief nr. 1 12 mei 2021

ledenbrief nr. 5 12 december 2020.docx

ledenbrief nr 4 5 oktober 2020

ledenbrief NR 3 juli 2020

ledenbrief NR 2 april 2020

ledenbrief NR 1 maart 2020

Jaarverslagen

Verslag van de secretaris van Sociëteit Intimus over het seizoen 2022 – 2023 Algemeen: Het was voor Sociëteit Intimus opnieuw een bijzonder jaar. Veel activiteiten gingen gewoon door en geen coronapandemie. Ook voor het nieuwe seizoen een nieuwe locatie bij restaurant De Buren gevonden. Dat door alle leden is omarmd. We hebben er leuke en…

Algemeen: Het was voor Sociëteit Intimus opnieuw een bijzonder jaar. Veel activiteiten gingen niet door vanwege Corona. Op 28 november overleed Frans Leerdam (86 jaar). Frans is 27 jaar lid geweest van Intimus en was een trouw deelnemer aan de activiteiten van Intimus. Gaandeweg het jaar mochten we 6 nieuwe leden verwelkomen. Dat waren: L.…

Hierbij het verslag van de secretaris over de excursies en bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen 2 jaar. De periode september 2019 tot september 2021. Het bestuur is in de afgelopen seizoenen een aantal keren bijeen geweest. Tijdens de coronaperiode natuurlijk wat minder frequent. Veelal is na de bestuursvergadering vanuit het bestuur een ledenbrief rondgestuurd met…

Het bestuur is het afgelopen seizoen 4 keer  bijeen geweest nl:  4 oktober 2018; 29 oktober 2018 22-januari 2019 en 20 mei 2019. De resp. onderwerpen (in hoofdlijnen) waren:  voorbereiding nieuwe seizoen; evenementencommissie en planning excursies. Evenals de voorbereiding van de Algemene ledenvergadering en voortgang in het seizoen met de evenementencommissie. De laatste vergadering was…

19 september  Openingsdag nieuwe seizoen Fietstocht door het Westland met borrel en diner in Restaurant De Viersprong in ‘s-Gravenzande De organisatoren Folkert Post,  Gerard Bauman en lid Peter van der Hout  hebben  een fietstocht door het Westland bedacht. Om toch een beetje “speciaal tintje” in het uitje te brengen was er bedacht om te starten…

20 september  Openingsdag nieuwe seizoen Fietstocht door het Westland met borrel en diner in Restaurant De Viersprong in ‘s-Gravenzande Ook dit jaar was de voorzitter nog op vakantie  toen het soosseizoen van start ging. Hij verbleef deze keer, na terugkeer uit Portugal,  nog in Frankrijk. Ruud van der Spek heeft de honneurs van de voorzitter…

15 september Openingsdag nieuwe seizoen met Corné van Zeijl (Maarten vd Burg) De voorzitter was nog op vakantie in Portugal, daarom opende Ruud als vicevoorzitter de openingsavond, heette daarbij de leden  hartelijk welkom en wenste iedereen een mooi jubileumjaar toe. Vervolgens introduceerde hij Corné van Zeijl, beursanalist en fondsmanager bij Actiam, die op uitnodiging van…

17 september. De opening van het soosseizoen op de fiets in de omgeving van Leersum, zoals de organisatoren Gerard Bauman & Peter van der Hout voor ogen hadden, viel letterlijk in het water. Waarschijnlijk zag Peter de bui al hangen. Met zijn eega had hij zijn toevlucht al genomen naar het zonnige Griekenland. Gerard stond…

Vergaderstukken

Agenda van de algemen ledenvergadering van 2023 Evenementendata 2023-2024-A Jaarcijfers 2022-2023 en begroting 2023-2024 Jaarverslag Sociëteit Intimus 2022-2023 Notulen van de jaarvergadering 2022

Agenda van de jaarvergadering van 2022 Jaarrekening 2021-2022en begroting 2022-2023 Notulen van de jaarvergadering 2021 rapportage denktank okt 2022 Verslag van de secretaris van Sociëteit Intimus over het seizoen 2022

Notulen van de jaarvergadering 2019 Kopie van SOOS-afrek2021begrot2022 SOOS-afrek2020begrot2021 Agenda van de jaarvergadering van 2020- 2021

Huishoudelijk Reglement Sociëteit Intimus

Uitkomst enquête Societiet Intimus maart 2020

Back To Top