Skip to content

Al meer dan 60 jaar

Sociëteit Intimus bestaat al meer dan zestig jaar, wie had dat ooit kunnen denken toen in 1955 onder meer Maarten van den Burg en Henk Troost samen met Pieter Verhoeckx besloten een sociëteit op te richten in De Spaansche Vloot. In de zes decennia die volgden, mocht Sociëteit Intimus de meest uiteenlopende markante Breeje Durpers tot de leden rekenen. Ondernemers, (oud)tuinders, lokale politici, juristen en gepensioneerde stadsgenoten die zich op dinsdagavond in de kaarten laten kijken of eens flink met elkaar matten.

Wie zijn wij?

Sociëteit Intimus ontstond in 1955 na een vergadering van de Hollandse Maatschappij van Landbouw in De Spaansche Vloot en had dus vanaf de start een duidelijke binding met de lokale tuinbouw. Veel leden waren, en zijn, dan ook actief onder het glas, op het land of in nauw aan de glastuinbouw verwante bedrijven. Dat is niet meer zo. De leden van Sociëteit Intimus komen inmiddels uit alle geledingen van de Westlandse, vooral ’s-Gravezandse samenleving. Wat hen bindt is een actieve betrokkenheid en belangstelling voor de ontwikkelingen binnen Westland in het algemeen en ’s-Gravenzande in het bijzonder.

Ongeacht wie je bent of wat je doet, heerst er altijd een ontspannen verbondenheid tussen de leden. Politiek wordt wel besproken, maar niet bedreven. De gouden regel is natuurlijk dat alles wat binnen onze herensociëteit op tafel komt ook binnen de sociëteit blijft. En zo hoort het ook in een sociëteit met een intiem karakter en een rijke traditie. De eerste 60 jaar van haar bestaan kwamen de leden van Sociëteit Intimus bijeen in de Spaansche Vloot. Daarna kende de Sociëteit restaurant de Viersprong een korte periode als thuisbasis. Inmiddels worden de bijeenkomsten opnieuw gehouden in het centrum van ‘s-Gravenzande, t.w. in restaurant De Buren aan het Marktplein. Bijzondere festiviteiten hebben veelal plaats in restaurant  de Viersprong.

Huidige bestuur

Matthé Elemavoorzitter
Jacob Huijsmansecretaris 
Wim de Vospenningmeester
Erik Hoogenraadvice voorzitter
Gerard Baumanlid

Jaarverslagen

Verslag van de secretaris van Sociëteit Intimus over het seizoen 2022 – 2023 Algemeen: Het was voor Sociëteit Intimus opnieuw een bijzonder jaar. Veel activiteiten gingen gewoon door en geen coronapandemie. Ook voor het nieuwe seizoen een nieuwe locatie bij restaurant De Buren gevonden. Dat door alle leden is omarmd. We hebben er leuke en…

Algemeen: Het was voor Sociëteit Intimus opnieuw een bijzonder jaar. Veel activiteiten gingen niet door vanwege Corona. Op 28 november overleed Frans Leerdam (86 jaar). Frans is 27 jaar lid geweest van Intimus en was een trouw deelnemer aan de activiteiten van Intimus. Gaandeweg het jaar mochten we 6 nieuwe leden verwelkomen. Dat waren: L.…

Hierbij het verslag van de secretaris over de excursies en bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen 2 jaar. De periode september 2019 tot september 2021. Het bestuur is in de afgelopen seizoenen een aantal keren bijeen geweest. Tijdens de coronaperiode natuurlijk wat minder frequent. Veelal is na de bestuursvergadering vanuit het bestuur een ledenbrief rondgestuurd met…

Het bestuur is het afgelopen seizoen 4 keer  bijeen geweest nl:  4 oktober 2018; 29 oktober 2018 22-januari 2019 en 20 mei 2019. De resp. onderwerpen (in hoofdlijnen) waren:  voorbereiding nieuwe seizoen; evenementencommissie en planning excursies. Evenals de voorbereiding van de Algemene ledenvergadering en voortgang in het seizoen met de evenementencommissie. De laatste vergadering was…

19 september  Openingsdag nieuwe seizoen Fietstocht door het Westland met borrel en diner in Restaurant De Viersprong in ‘s-Gravenzande De organisatoren Folkert Post,  Gerard Bauman en lid Peter van der Hout  hebben  een fietstocht door het Westland bedacht. Om toch een beetje “speciaal tintje” in het uitje te brengen was er bedacht om te starten…

20 september  Openingsdag nieuwe seizoen Fietstocht door het Westland met borrel en diner in Restaurant De Viersprong in ‘s-Gravenzande Ook dit jaar was de voorzitter nog op vakantie  toen het soosseizoen van start ging. Hij verbleef deze keer, na terugkeer uit Portugal,  nog in Frankrijk. Ruud van der Spek heeft de honneurs van de voorzitter…

15 september Openingsdag nieuwe seizoen met Corné van Zeijl (Maarten vd Burg) De voorzitter was nog op vakantie in Portugal, daarom opende Ruud als vicevoorzitter de openingsavond, heette daarbij de leden  hartelijk welkom en wenste iedereen een mooi jubileumjaar toe. Vervolgens introduceerde hij Corné van Zeijl, beursanalist en fondsmanager bij Actiam, die op uitnodiging van…

17 september. De opening van het soosseizoen op de fiets in de omgeving van Leersum, zoals de organisatoren Gerard Bauman & Peter van der Hout voor ogen hadden, viel letterlijk in het water. Waarschijnlijk zag Peter de bui al hangen. Met zijn eega had hij zijn toevlucht al genomen naar het zonnige Griekenland. Gerard stond…

Back To Top