Skip to content

Leden Sociëteit Intimus stellen evenementenprogramma 2022/23 vast

De leden van Herensociëteit Intimus hebben in hun Algemene Ledenvergadering ingestemd met het evenementenprogramma voor het komende seizoen. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden.

Sociëteit Intimus hield afgelopen dinsdag zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De opkomst was uitstekend. Ruim drie kwart van de leden was aanwezig.

Een belangrijk onderwerp op de agenda vormde de evenementenagenda. Deze wordt voorbereid door de evenementencommissie met Peter van der Hout als spin in het web.

Het komend seizoen worden er behalve de reguliere clubavonden in De Buren aan het Marktplein ook nog een speciale avond voor introducés, een kerstdiner, enkele excursies en lezingen georganiseerd en vindt er een klaverjas- en matcompetitie gespeeld over drie avonden plaats. Nieuw is de organisatie van een gemeenschappelijke avond met Sociëteit de Kleine Witte in Naaldwijk. Ook de BBQ in juni wordt vast onderdeel van het programma. Het volledige programma is onder het kopje activiteiten te vinden op de website van de Sociëteit (www.societeit-intimus.nl).

Andere agendapunten waren de herbenoeming van Erik Hoogenraad in het bestuur en de benoeming van twee nieuwe leden in de evenementencommissie, Wim Vogels en Peter Timmers. Ook werd de begroting voor 2022/23 en de contributie vastgesteld.

Sociëteit Intimus ontstond in 1955. De leden komen in het najaar en in de winter bijeen. De bijeenkomsten hebben wekelijks op dinsdagavond plaats bij De Buren. Op de reguliere avonden leggen de leden een kaartje, matten of nemen plaats aan de stamtafel om een gezellig praatje met elkaar te maken. Ook worden regelmatig leerzame avonden met sprekers en interessante uitjes georganiseerd.

Meer gegevens over Sociëteit Intimus zijn te vinden op de website. Voorzitter Matthé Elema en secretaris Jacob Huijsman zijn altijd bereid belangstellenden te informeren over de activiteiten die worden ondernomen en over de mogelijkheden om toe te treden of een keertje een avond als introducé mee te maken.

Kopie van Evenementenkalender 2022-2023 14022023

Back To Top