Skip to content

Sociëteit Intimus benoemt nieuwe bestuursleden

Afgelopen dinsdag had de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Sociëteit Intimus plaats in Restaurant The Steakclub aan de Langestraat in ’s-Gravenzande. Voorzitter Matthé Elema memoreerde in zijn openingswoord dat de laatste ALV inmiddels twee jaar geleden is. Vanwege Corona werden de activiteiten van Intimus stilgelegd. Inmiddels heeft een herstart plaatsgehad. Sinds enkele weken komen we op dinsdagavond bijeen in onze nieuwe locatie the Steakclub en dat bevalt uitstekend.

Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals de presentatie van het jaarverslag door secretaris Jacob Huijsman en het bespreken en vaststellen van de jaarrekening en de begroting van penningmeester Gerard Bauman, werd de voorlopige activiteitenplanning door Peter van der Hout gepresenteerd. Het is de bedoeling om het komende seizoen een mooie mix van activiteiten te organiseren. Naast de reguliere avonden waar vooral gekaart, gemat en gepraat wordt, zijn er avonden met sprekers en worden excursies georganiseerd. Ook is er een kerstdiner en een nieuwjaarsbijeenkomst.

De leden kozen twee nieuw bestuursleden. Wim de Vos en Erik Hoogenraad traden toe tot het bestuur. Peter Schoemaker, die 10 jaar lid van het bestuur was, nam afscheid. De voorzitter heeft hem namens de leden hartelijk bedankt voor zijn betrokkenheid en inzet.

Enkele leden hebben zich de afgelopen periode beraden over de vraag hoe je een sociëteit als Intimus ook voor de toekomst interessant houdt. Arend Tissingh en Jan Omvlee rapporteerden namens deze “denktank” de eerste bevindingen aan de vergadering. Voorstellen zijn gedaan om het programma nog meer te variëren. De leden hebben de voorstellen met enthousiasme ontvangen en deze worden de komende periode verder uitgewerkt.

Meer gegevens over Sociëteit Intimus zijn te vinden op de website (www.societeit-intimus.nl). Voorzitter Matthé Elema en secretaris Jacob Huijsman zijn altijd bereid belangstellenden te informeren over de activiteiten die worden ondernomen en over de mogelijkheden om toe te treden.

Back To Top