Skip to content

Sociëteit Intimus stelt evenementenprogramma voor 2023 – 2024 vast

De leden van Herensociëteit Intimus hebben in hun Algemene Ledenvergadering ingestemd met het evenementenprogramma voor het komende seizoen. Zoals elk jaar is de evenementencommissie erin geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is inmiddels weer achter de rug. De opkomst was uitstekend. Ruim drie kwart van de leden was aanwezig.
Een belangrijk onderwerp op de agenda vormde de evenementenagenda. Deze wordt voorbereid door de evenementencommissie, Peter van der Hout, Wim Vogels, Peter Timmers en Gerard Bauman.
Het komend seizoen worden er behalve de reguliere clubavonden in De Buren aan het Marktplein ook nog enkele excursies, een kerstdiner en lezingen georganiseerd. Er vindt een klaverjas- en matcompetitie gespeeld over drie avonden plaats. Ook de BBQ in juni wordt vast onderdeel van het programma. Het volledige programma is onder het kopje activiteiten te vinden op de website van de Sociëteit.
Andere agendapunten was de herbenoeming van Gerard Bauman in het bestuur.
Sociëteit Intimus ontstond in 1955. De leden komen in het najaar en in de winter bijeen. De bijeenkomsten hebben wekelijks op dinsdagavond plaats bij De Buren. Op de reguliere avonden leggen de leden een kaartje, matten of nemen plaats aan de stamtafel om een gezellig praatje met elkaar te maken. Ook worden regelmatig leerzame avonden met sprekers en interessante uitjes georganiseerd.
Meer gegevens over Sociëteit Intimus zijn te vinden op de website. Voorzitter Matthé Elema en secretaris Jacob Huijsman zijn altijd bereid belangstellenden te informeren over de activiteiten die worden ondernomen en over de mogelijkheden om toe te treden of een keertje een avond als introducé mee te maken.

Back To Top