Skip to content

Sociëteit Intimus houdt gezamenlijke bijeenkomst met Sociëteit De Kleine Witte uit Naaldwijk

Niet alleen in ’s-Gravenzande is een (heren)sociëteit actief, ook Naaldwijk beschikt over een vergelijkbare organisatie, de Kleine Witte. De Kleine Witte is de langst bestaande (heren)sociëteit in Westland, opgericht in 1936. Hoewel de praktische invulling niet geheel gelijk is, hebben beide clubs een vergelijkbare doelstelling, t.w. het bieden van gezelligheid en vriendschap aan de leden.
Beide sociëteiten hebben onlangs gezamenlijk een avond belegd. In Restaurant De Viersprong werd samen gegeten en daarna een pub quiz gespeeld. Bijna 60 leden van beide sociëteiten namen hieraan deel.

Back To Top